Bàn phím:
Từ điển:
 

án tuyết

  • Bàn đọc sách nhờ bóng sáng của tuyết
  • Tấn thư: Tôn Khang ham học, nhà nghèo không có tiền mua dầu thắp, phải nhờ ánh sáng của tuyết để đọc sách