Bàn phím:
Từ điển:
 

án thông phỉ

  • án thông đồng với giặc