Bàn phím:
Từ điển:
 

án sát

  • d. Chức quan trông coi việc hình trong một tỉnh, dưới thời phong kiến.