Bàn phím:
Từ điển:
 

ấn quán

  • dt. cũ Nhà in: Nha cảnh sát thường xuyên lục soát các ấn quán..