Bàn phím:
Từ điển:
 

bại tẩu

  • [routed] leitete