Bàn phím:
Từ điển:
 

bại hoại

  • [corrupt] bestechlich, verdorben