Bàn phím:
Từ điển:
 

bái vật giáo

  • [Fetishism] Fetischismus