Bàn phím:
Từ điển:
 

bái thần giáo

  • [Idolatry] Vergötterung