Bàn phím:
Từ điển:
 

ẩn ý

  • dt. ý kín đáo ở bên trong lời nói, câu viết được hiểu ngầm mà không được nói rõ ra: Câu nói đầy ẩn ý.