Bàn phím:
Từ điển:
 

ẩn náu

  • đg. Lánh ở nơi kín đáo để chờ dịp hoạt động. Toán cướp ẩn náu trong rừng.