Bàn phím:
Từ điển:
 

bãi công

  • [Strike] Anschlag, Stoß, Streik, Treffer