Bàn phím:
Từ điển:
 

dấu lăn tay

  • [Fingerprints] Fingerabdrücke