Bàn phím:
Từ điển:
 

dấu hai chấm

  • [Colon] Doppelpunkt