Bàn phím:
Từ điển:
 

dấu gạch nối

  • [Hyphen] Bindestrich