Bàn phím:
Từ điển:
 

dấu cộng

  • [plus sign] Pluszeichen