Bàn phím:
Từ điển:
 

dấu chân

  • [footprint] Fußspur