Bàn phím:
Từ điển:
 

dấu chấm phẩy

  • [semi-colon] Semikolon