Bàn phím:
Từ điển:
 

dầu thực vật

  • [vegetable oil] Pflanzenöl