Bàn phím:
Từ điển:
 

dâu gia

  • [ally] Verbündete