Bàn phím:
Từ điển:
 

dạt

  • [drift] langsames Abwandern