Bàn phím:
Từ điển:
 

dạo ấy

  • [at that time] damals