Bàn phím:
Từ điển:
 

dao rựa

  • [Cleaver] Labkraut