Bàn phím:
Từ điển:
 

dao quắm

  • [Bush-whacker] Buschmesser