Bàn phím:
Từ điển:
 

dao ngôn

  • [Rumour] Gerücht, Sage