Bàn phím:
Từ điển:
 

dao găm

  • [dagger] Dolch
  • [poniard] Dolch