Bàn phím:
Từ điển:
 

danh từ

  • [noun] Hauptwort, Substantiv