Bàn phím:
Từ điển:
 

danh sách

  • [roll] Brötchen, Rolle, Roulade
  • [roster] Liste