Bàn phím:
Từ điển:
 

danh hiệu

  • [signification] Bedeutung, Sinn