Bàn phím:
Từ điển:
 

dạng

  • [form] Form, Formular, Schalung, Schulbank, Schulklasse
  • [shape] Form, formen, Gebilde, Gestalt, Profilteil