Bàn phím:
Từ điển:
 

dạn mặt

  • [brazen] ehern
  • [shameless] schamlos