Bàn phím:
Từ điển:
 

dẫn giải

  • [Gloss] Fußnote, Glosse, Randbemerkung