Bàn phím:
Từ điển:
 

dần

  • [beat] Runde, Schlag, Takt