Bàn phím:
Từ điển:
 

dân túy

  • [Populist] Populist