Bàn phím:
Từ điển:
 

dân tộc tính

  • [National character] Volkscharakter