Bàn phím:
Từ điển:
 

dân tộc học

  • [ethnology] Völkerkunde