Bàn phím:
Từ điển:
 

dân tộc hoá

  • [Nationalize] verstaatlichen