Bàn phím:
Từ điển:
 

dân tị nạn

  • [refugee] Aussiedler, Flüchtling