Bàn phím:
Từ điển:
 

dân thường

  • [the man in the street] der Mann auf der Straße