Bàn phím:
Từ điển:
 

dân số

  • [Population] Bevölkerung