Bàn phím:
Từ điển:
 

dân quê

  • [peasant] Bauer, bäuerlich