Bàn phím:
Từ điển:
 

dân làng

  • [Villager] Dorfbewohner