Bàn phím:
Từ điển:
 

dân chúng

  • [people] Leute, Menschen, Volk
  • [country] Gegend, Land, Staat