Bàn phím:
Từ điển:
 

dân ca

  • [young] jung, Nachwuchs...