Bàn phím:
Từ điển:
 

dạm

  • [offer] Angebot, Antrag