Bàn phím:
Từ điển:
 

dâm phụ

  • [adulteress] Ehebrecherin