Bàn phím:
Từ điển:
 

dâm

  • [lustful] geil, wollüstig