Bàn phím:
Từ điển:
 

dại dột

  • [foolish] albern, dumm, närrisch, töricht
  • [stupid] dumm