Bàn phím:
Từ điển:
 

dái

  • [penis] Glied, Penis