Bàn phím:
Từ điển:
 

dài dòng

  • [prolix] weitschweifig
  • [lengthy] langatmig, langwierig, sehr lang