Bàn phím:
Từ điển:
 

dạ quang

  • [fire-fly] Leuchtkäfer
  • [glow-worm] Glühwürmchen